kadra pedagogiczna

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

– Bajura Klaudia – język hiszpański
– Chrabąszcz Marek – wychowanie fizyczne
– Czerepok Katarzyna – język polski
– Czerniejewska Sylwia – język angielski
– Grams- Gumowska Agnieszka – język angielski
– Foszczyński Marek – przedmioty informatyczne
– Grabowiecka Iwona  – pedagog
– Grochowska Alicja – wiedza o społeczeństwie, historia
– Grzechowiak anna  – orzedmioty ekonomiczne
– Grzelakowska Ewelina – nauczyciel bibliotekarz
– Jagieła Anna – język polski, wiedza o kulturze
– Kolon Łucja – język niemiecki
– Kosińska Kinga – język angielski
– Kubiak Karol – przedmioty informatyczne
– Kwiatkowska Anna – przedmioty ekonomiczne
– Lewandowska Lidia – język angielski
– Łyczko Waldemar – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
– Maćkowiak Ewa – język niemiecki
– Nowak – Białek Katarzyna – przedmioty informatyczne
– Nohr Artur – przedmioty informatyczne
– Nohr Urszula – matematyka
– Noordenbos Aleksander – historia
– Perekietka Anna – pedagog
– Pułecka Katarzyna – fizyka i astronomia
– Romaniuk Joanna – matematyka, przedmioty informatyczne
– Sikora-Schick Ewa religia
– Staniszewska Małgorzata – dyrektor, chemia
– Stefański Piotr – przedmioty informatyczne
– Stołyhwo Jacek – historia
– Świerkowska-Gembara Agnieszka – kierownik szkolenia praktycznego, chemia, matematyka
– Urbańska Joanna – biologia , geografia
– Wojciechowska Halina – wychowanie fizyczne, wicedyrektor szkoły

kontakt z nami

Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania

Adres Szkoły

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
telefon:  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska
telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 35

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara – tel.  (71) 319-50-90, wewn. 34

Pedagog Szkolny
mgr Anna Perekietka – tel. (71) 319-50-90, wewn. 36

Pokój Nauczycielski – tel. (71) 319-50-90,  wewn. 39

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Wadas  – tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl

Przebudowa strony internetowej

W związku z trwającymi pracami przebudowy strony internetowej szkoły, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w jej funkcjonowaniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obchodach 70-lecia szkoły proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 71 3195894 lub poprzez stronę facebookową