+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

Płatne staże wakacyjne dla uczniów klas zawodowych

Od 25 czerwca uczniowie Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą wziąć udział w płatnych miesięcznych stażach wakacyjnych realizowanych w ramach projektu "Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim" wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w stażu proszę o kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego- panią Agnieszką Świerkowską-Gembarą (pok. 104).

wzór umowy o staż praktykę dla umów zawieranych po 25 05 2018-2
Załącznik nr 1 - Program stażu praktyki
Załącznik nr 2 - Karta realizacji stażu praktyki
Załącznik nr 3 - Lista obecności
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o stażu praktyce
Załącznik nr 5 - Wniosek o refundację dodatku dla Opiekuna
Załącznik nr 6 - Wniosek o refundację kosztów uzupełniających
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podmiotu Przyjmującego

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34