+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

  • Home

logo zetka II11799

 

Liceum Ogólnokształcące

profil humanistyczny

 

przedmioty rozszerzone — język polski, WOS, język angielski,

języki obce — język angielski, język niemiecki lub język hiszpański

 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (do wyboru): teatralne, dziennikarskie, polityczno-społeczne, socjologiczne, artystyczne, TIK, psychologiczno-pedagogiczne, filozoficzne

 

Atuty profilu:

nauka języka hiszpańskiego

✓ edukacja kulturalno - medialna

✓ zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim  - Wydział  Nauk Społecznych

warsztaty i webinaria: Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Amnesty  International

✓ udział w projektach artystycznych, prospołecznych i akcjach wolontariackich

zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych,matematyki, języków obcych, w ramach projektów

✓ wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi

✓ udział w wydarzeniach kulturalnych - wyjazdy na spektakle, seanse, koncerty

✓ rozwijanie swoich pasji i uzdolnień

 

Ramowy plan nauczania dla klasy pierwszej - profil humanistyczny

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34