+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

logo zetka II11799

Technik teleinformatyk

przedmioty rozszerzone — matematyka, informatyka

języki obce — język angielski, język niemiecki

 

Atuty specjalności teleinformatyk:

jesteśmy  Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik teleinformatyk

   ( egzaminy zawodowe zdajesz w szkole, nie musisz szukać Ośrodka Egzaminacyjnego)

staże, praktyki zawodowe w Hiszpanii, we Włoszech i w Irlandii w ramach  Projektu „POWERVET”

✓ darmowe oprogramowanie Microsof Dreamspark dla uczniów

✓ poszerzenie kompetencji w ramach Akademii CISCO

  płatne staże wakacyjne w branży informatycznej , elektrotechnicznej,  elektronicznej i ekonomicznej

✓  certyfikowane kursy kwalifikacyjne

✓  zajęcia dodatkowe na uczelniach technicznych (np. Politechnika Wrocławska)

✓  stypendia naukowe

✓  IT- Szkoła- Polska wszechnica informatyczna

✓  dodatkowe zajęcia w ramach projektów unijnych( matematyka i język angielski)

✓  możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, w ramach organizowanych przez szkolę kursów  zawodowych

✓ bezpłatne badanie lekarza medycyny pracy w szkole, w ramach rekrutacji

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34