+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie

1 września  2020 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.

 Wiemy już, że będzie to trudny rok, ale to jak będzie wyglądał w dużej mierze zależy   od nas samych.  Jeśli chcemy, żeby udało się nam spotykać i uczyć w szkole, musimy Wszyscy odpowiedzialnie i bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

A przecież nie są trudne!

Wiadomo powszechnie, że zakażenia wirusem COVID-19 można uniknąć stosując się  do 3 najważniejszych wytycznych: maseczka/przyłbica, bezpieczny dystans i czyste ręce.

 Tylko tyle i aż tyle!

Nowy rok szkolny rozpoczynamy tradycyjnymi formami nauki, co oznacza, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie stacjonarnej, w budynku szkoły. Jednakże, z powodu epidemii koronawirusa, pobyt i naukę w szkole naszych uczniów planujemy zgodnie   z wytycznymi MEN, MZ i GIS o konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Przede wszystkim prosimy o nieprzychodzenie uczniów chorych do szkoły, o zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą w częściach wspólnych szkoły oraz o częste mycie i dezynfekowanie rąk, a także o przestrzeganie wszystkich innych szczegółowych rozwiązań opisanych w obowiązującym w szkole w roku szkolnym 2020/2021 dokumencie Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym od 1 września 2020. Dokument ten jest umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone w szkole zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej mogą wydawać się niedogodne dla uczniów i dla Państwa, ale w trosce o zdrowie naszych uczniów i pracowników, prosimy o ich rygorystyczne przestrzeganie

Jeżeli zajdzie konieczność przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne   czy zastosowania jakichkolwiek innych środków ostrożności bądź modyfikacji zasad pracy szkoły, poinformujemy Państwa i uczniów o tym fakcie wiadomością  w dzienniku elektronicznym Uonet+ i na stronie internetowej szkoły. Dlatego też bardzo prosimy na bieżąco śledzić komunikaty przesyłane przez dyrektora szkoły i wychowawców.

Wierzymy, że społeczność szkolna pokaże jaką tworzymy zgraną grupę i uda nam się uniknąć powrotu do zdalnej nauki.

Mówiąc o społeczności szkolnej mamy na myśli nie tylko nauczycieli i uczniów,  ale również rodziców - musimy działać wspólnie i spójnie a wszystko się uda!

Pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczną naukę uczniom.

Liczymy na Państwa wzmożoną czujność i wsparcie pracowników Szkoły, abyśmy mogli Wszyscy w dobrym zdrowiu realizować nasze zadania i cele.

Z poważaniem

Małgorzata Staniszewska - dyrektor Szkoły

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34