Spotkania z wychowawcami klas

Informujemy, że w dniu 24.05.2022 (wtorek) odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas oraz pozostałymi nauczycielami. Na spotkaniach zostaną przedstawione zagrożenia oceną niedostateczną.

Spotkania z wychowawcami klas planowane są na godzinę 16.30.

W godzinach 17.00 - 18.00 jest możliwość indywidualnego skontaktowania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34