Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas kończących szkołę.

W dniu 19.09.2022 r. o godz. 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas kończących naukę w tym roku szkolnym.
Wykaz sal , w których odbędą się spotkania z wychowawcami klas, będzie wywieszony przy wejściu do szkoły

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34