Erasmus+ otwiera oczy, poszerza horyzonty

Pod takim hasłem 21 kwietnia, w Warszawie, odbyło się seminarium na temat zagranicznych mobilności kadry (skierowane do beneficjentów programu Erasmus+), w którym wzięła udział p. Anna Brzezińska, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Warto przypomnieć, że obecnie w szkole realizowane są dwa projekty międzynarodowe: „Nauczyciel bliżej Europy” oraz „Żyjmy razem, a nie obok siebie”. Celem spotkania przedstawicieli beneficjentów z całej Polski była wymiana doświadczeń na temat organizacji wyjazdów kadry z sektora edukacji szkolnej i kształcenia oraz kształcenia zawodowego. Uczestnicy seminarium dyskutowali w grupach na temat zapewnienia jakości mobilności oraz włączania doświadczeń i kompetencji nabytych podczas wyjazdów do planu rozwoju szkoły. Efekty pracy oraz wnioski z pewności podniosą jakość realizowanych projektów w naszej szkole, co zaskutkuje w dłuższej perspektywie korzyściami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Anna Brzezińska

wicedyrektor

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34