KONKURSY PRZYRODNICZE W ZETCE

W grudniu 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS, w którym wzięło udział 24 uczniów klas pierwszych. Najlepszy wynik osiągnęła uczennica kl. 1a LO Julia Żmuda.

10 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w etapie podstawowym XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w którym  najwyższy wynik osiągnęła Maja Szturmaj, również z kl. 1a LO.

Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny pt. „ Cztery pory roku w powiecie wołowskim”- „Jesień” został rozstrzygnięty.

I miejsce w powiecie wołowskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Kacper Gawda z kl. 2b LO   za pracę pt.” Spoczynek konara”

III miejsce w konkursie zajęła uczennica kl.1 a LO Roksana Murawska za pracę pt. Las w Jodłowicach”

Gratulujemy sukcesów!

AKTUALNE KONKURSY PRZYRODNICZE !!!

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach:

  • Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

 Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, fizyka i chemia.  Etap szkolny konkursu (test wiedzy) odbędzie się  20.02.2019 r. o godz.9:00 . Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie za pośrednictwem dziennika internetowego do pani Joanny Urbańskiej do 15.02.2019 r.

  • II część konkursu Fotograficzno- Ekologicznego” Cztery pory roku w powiecie wołowskim” „Zima”. Prace przyjmowane są do 10.03.2019 r . Ogłoszenie wyników nastąpi 03.2019 r.

Informacje o konkursie:

-Przedmiotem prac powinny być  krajobrazy i urokliwe miejsca powiatu wołowskiego sfotografowane w danej porze roku.

 -Prace powinny być składane w formie wydruku w formacie 15x21 cm.

 -Oceniane będą tylko zdjęcia wydrukowane lub wywołane wyłącznie na papierze fotograficznym.

 -Technika wykonania prac jest dowolna.

-Prac konkursowych nie należy podklejać i oprawiać.

-Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, pełna

nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna(Joanna Urbańska), telefon kontaktowy do opiekuna. Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.

-Każdy uczestnik może złożyć w każdym etapie max. 2 prace ( zdjęcia) które wykonał samodzielnie.

- Prace złożone na konkurs nie będą zwracane uczestnikowi.

-Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i ich opisów, oświadcza

również, że wyraził zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie zgłoszonych

fotografii i opisów oraz publikowania imienia i nazwiska, w materiałach

promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach

internetowych PCE i PPP w Wołowie, Facebooku, a także do udostępniania swojego

wizerunku przez PCE i PPP w Wołowie do celów promocyjnych i informacyjnych.

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z panią Joanną Urbańską.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34