Informacja o projekcie

1

Powiat Wołowski pozyskał grant w wysokości 70.000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych. 

Projekt  „Zdalna szkoła” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Realizacja projektu odbywa się w terminie od 23.04.2020 r. do 23.10.2020 r. w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym  w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Głównym celem projektu jest: wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, tj. wyposażenie uczniów oraz nauczycieli w niezbędny sprzęt komputerowy potrzebny w związku z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają w domu przed monitorami komputerów. Wielu z uczniów nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, dzięki którym może realizować podstawy programowe.

W ramach projektu zakupiony sprzęt został przekazany dla najbardziej potrzebujących uczniów oraz nauczycieli, aby ci mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Internet.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było doposażenie szkół w nowe laptopy i tablety wraz z oprogramowaniem, w tym m. in.: po 3 laptopy  z oprogramowaniem dostały:

  • Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
  • Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
  • Centrum kształcenia Zawodowego w Wołowie

 

2

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34