Kursy kwalifikacyjne i staże wakacyjne dla uczniów klas technikum i szkoły branżowej

Szanowni Państwo,

W dniach od 10 maja do 14 maja 2021 odbywać się będzie rekrutacja na kursy kwalifikacyjne i staże wakacyjne w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim- edycja 2” na rok szkolny 2020/21.  W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas technikum (także z IVT) oraz młodociani pracownicy ze szkoły branżowej

W bieżącym roku szkolnym odbędą się następujące kursy:

  1. Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej z egzaminem UDT (67godz)
  2. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D(60 godz)
  3. Programowanie serwisów WWW (50 godz)

Wszystkie kursy będą realizowane w naszej szkole przez zewnętrzne firmy w trybie weekendowym i są dla naszych uczniów całkowicie bezpłatne.

Zgodnie z założeniami projektu każdy uczeń technikum, który chce wziąć udział w kursie powinien wziąć udział w stażu wakacyjnym. Młodociani pracownicy nie mogą brać udziału w stażach.

Każda osoba, która chce wziąć udział w tym roku szkolnym 2020/21 w kursie lub stażu wakacyjnym proszę o zapoznanie się z regulaminem i złożenie w sekretariacie szkoły do 14.05.2021 do godz 15.00 następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy dla uczniów RKZ edycja 2
  2. Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem RKZ edycja 2

Puste druki można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony w zakładce Rozwój Kształcenia Zawodowego edycja 2. Tam też znajduję się wszystkie regulaminy.

W razie pytań proszę o indywidualny kontakt

pozdrawiam

Agnieszka Świerkowska-Gembara (szkolny koordynator projektu)

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34