Składka na ubezpieczenie NNW

Informujemy, że w sekretariacie szkoły można dokonywać wpłat na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2023/2024. Składka wynosi 52 zł od dziecka oraz 42 zł za drugie i kolejne dziecko w szkole.  Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia (Wariant 2). Pieniądze zbierane są do 20 października b.r.

ubezpieczenie

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34